Ενότητα Διδασκόντων 3 – Καλές πρακτικές της ψηφιοποίησης και της Industry 4.0

Η ψηφιοποίηση και η Industry 4.0 έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τα τρέχοντα Εκπαιδευτικά Συστήματα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο κλάδος. Οι δραστηριότητες που παρέχονται θα είναι περισσότερο βασισμένες στην προσωπική σας εμπειρία και θα παρέχουν προτάσεις βελτίωσης των πρακτικών της Ψηφιοποίησης και της Industry 4.0.

Δραστηριότητες

Στο δεύτερο πλάισιο παρουσιάστε προτάσεις για το πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν οι κίνδυνοι-τα ρίσκα στον βιομηχανικό κλάδο.

Κίνδυνοι για την Εκπαίδευση

Κίνδυνοι για τον βιομηχανικό κλάδο