• Θεματική Ενότητα 4 – Η ανάγκη για προώθηση της ψηφιοποίησης στην σημερινή αγορά εργασίας και σημαντικές πληροφορίες για μελλοντικές εξελίξεις

DigI-VET Chat
Customize

 

Download Classroom Materials (DOCX)

Download Classroom Materials (PDF)