Ψηφιοποίηση! Τι σημαίνει;

Η ψηφιοποίηση είναι κρίσιμη στην Ευρωπαϊκή σημερινή ζωή. Αλλά, τι σημαίνει ο όρος ψηφιοποίηση; Διαβάστε τον παρακάτω ορισμό προσεκτικά και προσπαθήστε να πάρετε μια ιδέα από τις ομοιότητες και τις διαφορές με τις ασκήσεις που βρίσκονται στην παρακάτω σελίδα.

Τι σημαίνει ο όρος ψηφιοποίηση;

“Ψηφιοποίηση είναι η διαδικασία μετατροπής αναλογικών σημάτων ή πληροφορίας οποιασδήποτε μορφής σε ψηφιακή μορφή η οποία μπορεί να γίνει κατανοητή από συστήματα υπολογιστών ή ηλεκτρονικές συσκευές. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για την μετατροπή πληροφορίας, όπως κείμενο, φωτογραφίες, φωνές ή ήχους σε δυαδικό κώδικα. Η ψηφιοποιημένη πληροφορία είναι ευκολότερο να αποθηκευτεί, να υπάρχει πρόσβαση και να μεταδοθεί και η ψηφιοποίηση χρησιμοποιείται από ένα μεγάλο αριθμό καταναλωτικών ηλεκτρικών συσκευών’’

Η διαφορά μεταξύ ψηφιοποίησης, ψηφικοποίησης και ψηφιακού μετασχηματισμού

“Ψηφιακός Μετασχηματισμός’’: Η εκμετάλλευση της ψηφικοποίησης για την διημιουργία νέων επιχειρηματικών εννοιών.
Ψηφικοποιήση: Κάνοντας την ψηφιοποίημένη πληροφορία να δουλέψει ως προς το όφελος σου
Ψηφιοποίηση: Μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

“Υπάρχουν δυο ξεχωριστές πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού στο παραπάνω περιεγραμμένη έννοια:
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να εστιάσει είτε στην τεχνολογία, εννοώντας την διαδικασία και μετασχηματισμό συστημάτων.
Είτε εστιάζει στους ανθρώπους μέσα από ένα οργανισμό εννοώντας τον μετασχηματισμό της κουλτούρας.