• Εκπαιδευτική Ενότητα 1 – Tο σχέδιο DigI VET και το DigI VET πλάνο κατάρτισης

DigI-VET Chat
Customize

 

Download Classroom Materials (DOCX)

Download Classroom Materials (PDF)