• Ενότητα 3: Σημασία της ψηφιοποίησης για την εκπαίδευση και τη βιομηχανία: από έξυπνα δεδομένα (Smart Data) και έξυπνες συσκευές (Smart Devices)

DigI-VET Chat
Customize

 

Download Classroom Materials (DOCX)

Download Classroom Materials (PDF)