2. Εκπαίδευση

2.1. Ο ρόλος της ΕΕ

Η ΕΕ ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα ανάπτυξης το 2014 με σκοπό να εντάξει την τεχνολογία στην εκπαίδευση.[5] Αυτό όχι μόνο θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να μαθαίνουν για διάφορα γεγονότα, αλλά και να αναπτύσσουν την λογική τους σκέψη. Στο παρόν στάδιο, η τεχνολογία δίνει στους δασκάλους την ευκαιρία να παραδώσουν το μάθημα διαδικτυακά με αποτέλεσμα να μπορούν να ελέγχουν την αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής εκπαίδευσης, αλλά και τον χρόνο που χρειάζεται ένας μαθητής να ξοδέψει πάνω σε μια συγκεκριμένη άσκηση. Συμβάλλει ακόμη στην εξοικονόμηση χαρτιού. Ασκήσεις και σημειώσεις παρέχονται στους μαθητές μέσω λογισμικών προγραμμάτων και καθίστανται πιο προσβάσιμες τόσο σε μαθητές, όσο και σε καθηγητές. Αντί να εκτυπώνουν, οι μαθητές θα μπορούσαν με απλά βήματα να κατεβάσουν ένα αρχείο που να είναι κοινό για όλους και προσβάσιμο διαδικτυακά. Αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στην ΕΕ και ανά το παγκόσμιο, αφού η αποφυγή χρήσης χαρτιού, έχει οδηγήσει στην εξοικονόμηση του. Αν το δούμε από διαφορετική οπτική γωνιά, αυτό συνέβαλε σε ένα ασφαλέστερο και σταθερό περιβάλλον.

Για να καταστεί η ψηφιοποίηση αποτελεσματική, τα σχολεία πρέπει να έχουν και τον απαραίτητο εξοπλισμό, εκπαιδευμένους δασκάλους που να είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν λιγότερο συμβατικές και περισσότερο δημιουργικές μεθόδους διδασκαλίας, ειδικούς και παιδαγωγούς, χωρίς να υποτιμάται κανένας παράγοντας. Απαραίτητο είναι ακόμη να υπάρχουν και επαρκείς παγκόσμιες πλατφόρμες, πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες και ανοιχτά βιβλία, έτσι ώστε να μην αδικείται κανένας μαθητής ή φοιτητής όσον αφορά τις ατομικές ευκαιρίες, το περιβάλλον του και τις οικονομικές δυνατότητες του. Αυτά αποτελούν τις βασικές Ευρωπαϊκές αρχές στην μοντέρνα, δημοκρατική και οι χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.

Μοντέρνα εκπαίδευση θα πει: πρόσβαση σε βιβλία και υπολογιστές, βιβλιοθήκες και λογισμικά προγράμματα, διαλέξεις, διαλόγους, κλασσικά σεμινάρια και διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), μαθήματα και προγράμματα πρόσωπο με πρόσωπο, εκπαίδευση εξ αποστάσεως, ακρόαση και αλληλεπίδραση στην τάξη, εφαρμογές, διάφορους τρόπους χρήσης Διαδικτυακών πηγών, ένα δυναμικό κόσμο, πληροφορίες που βασίζονται στην ανθρώπινη νοημοσύνη για δημιουργική ανάπτυξη και αναδιαμόρφωση.

Ας αναφερθούμε τώρα στις απόψεις του Alvin Toffler που σχολιάζει ότι η μάθηση τον 21ο αιώνα σημαίνει η δυνατότητα των νέων να μαθαίνουν, να εξελίσσονται και να ξαναμαθαίνουν.

Ένα καλό μάθημα που πήραμε από την παρούσα πανδημία είναι ότι μερικές φορές κατά την διαδικασία μάθησης, των σπουδών και την επαγγελματική μας σταδιοδρομία περνούμε από άγνωστα μονοπάτια και αναγκαζόμαστε να προσαρμοστούμε σε αυτά, επομένως θα χρειαστεί να είμαστε πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ανά πάσα στιγμή το άγνωστο και το απρόβλεπτο. Γι’ αυτό τον λόγο, η ψηφιοποίηση, οι ηλεκτρονικές μέθοδοι διδασκαλίας και η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων γίνονται υποχρεωτικές στην εκπαίδευση, και πρέπει να τις θεωρήσουμε ως λύσεις σε έκτακτες περιπτώσεις στην εκπαίδευση.

2.2. Η ψηφιοποίηση στην ανώτατη εκπαίδευση: σχεδιάζοντας τις κατάλληλες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για διδασκαλία και μάθηση[6]

Ένας σημαντικός, αλλά ακόμη χαμηλός, παράγοντας που παρεμποδίζει σε σημαντικό βαθμό την μοντερνοποίηση της εκπαίδευσης είναι η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην ταχύτητα με την οποία αυξάνεται η ψηφιοποίηση των εκπαιδευτικών μέσων και της ταχύτητας με την οποία γίνεται η ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης γενικότερα. Η μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης παρουσιάζεται στο άρθρο δίνοντας παραδείγματα από διάφορες μορφές διδακτέας ύλης και εξωσχολικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην χρήση των διαδικτυακών εκπαιδευτικών πηγών.

Μιλώντας για το φαινόμενο της ψηφιοποίησης θα πρέπει να σημειωθεί ότι διάφοροι αναλυτές και ειδικοί στις προβλέψεις (ειδικά οι Βρετανοί, συμπεριλαμβανομένου του Tim Berners-Lee-ενός από τους εφευρέτες του Παγκόσμιου Ιστού) (Stuart, 2014) θεωρούν την μετάβαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το παραδοσιακό στο ψηφιακό στάδιο ως σημείο καμπής στην ιστορία της εκπαίδευσης.

Η αρχική προσέγγιση υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στρατηγική εκπαιδευτικής ανάπτυξης της ΕΕ το 2020, υιοθετήθηκε το 2004 και εστιάζει στις ψηφιακές τεχνολογίες. Το έργο “DigEduPol“ έχει ως κύριο στόχο την καλύτερη μετάβαση στις τελευταίες υπολογιστικές λύσεις στις διάφορες δραστηριότητες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλη την Ευρώπη. Ο κύριος στόχος είναι να ενταχθούν οι ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση, έτσι ώστε να συνοδεύσουν τόσο την διαδικασία διδασκαλίας συγκεκριμένων μαθημάτων , όσο και την εκπαίδευση στα σχολεία γενικότερα.

2.3. Οι τάσεις στην εκπαίδευση

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία βασίζεται στις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο όσον αφορά τις τάσεις στην ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες βοηθούν τους δασκάλους να μειώσουν τη χρήση χαρτιού: τα βιβλία με ασκήσεις και οι αναφορές, αντικαθίστανται με φορητούς υπολογιστές ή tablets, με όλο το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό να είναι διαθέσιμο σε μαθητές και καθηγητές. Οι εργασίες για το σπίτι , εκτός από αυτές που απαιτούν καθοδήγηση από τους δασκάλους, μπορούν να ελεγχτούν αυτόματα με την χρήση λογισμικών εργαλείων.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι πολύ σύντομα οι ψηφιακές μορφές θα εξαλείψουν την ανάγκη για καταγραφή σημειώσεων κατά την διάρκεια των διαλέξεων, αφού ο κάθε μαθητής θα έχει όλο το απαραίτητο υλικό για να μπορεί να τις επεξεργαστεί σε πραγματικό χρόνο και να δουλεύει με διαδραστικά μέσα. Όλα τα κείμενα θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο και θα αποθηκεύονται σε ψηφιακό ‘cloud’ (εναλλακτικό του Apple iCloud), το οποίο θα εξαλείψει στην ουσία κάθε αρνητική επίπτωση που έχει επιφέρει η απουσία των μαθητών από τα σχολεία.

Η μεγάλη επέλαση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση προκαλεί μια πληθώρα πρακτικών προβλημάτων.

Όπως συμβαίνει και με τις άλλες καινοτόμες τεχνολογίες, ο κόσμος των διαδικτυακών τεχνολογιών φέρνει ορισμένες αντικρουόμενες απόψεις και αναπάντεχα γεγονότα. Για παράδειγμα, οι γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να ξοδεύουν λιγότερο χρόνο στον υπολογιστή, θα πρέπει να αλλάξουν τρόπο σκέψης, αφού η ψηφιοποίηση στην εκπαίδευση προστάζει το αντίθετο.

Ένα άλλο πρόβλημα που προκύπτει είναι η ολική ψηφιοποίηση της ζωής των ανθρώπων, που προβλέπεται από διάφορους επιστήμονες. Στις μέρες μας, η ικανότητα να προσαρμόζεται κανείς στις νέες τεχνολογίες είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία.

Μια άλλη σημαντική τάση για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η αναδιάρθρωση. Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου οι τάσεις προς την υιοθέτηση της ψηφιακής και διαδικτυακής εκπαίδευσης απαιτούν αναδιοργάνωση, μέσω πιο απλών τρόπων συμμετοχής στο μάθημα και διαφορετικού τρόπου παρουσίας στην τάξη (φυσική παρουσία, διαδικτυακή συμμετοχή ή εξ’ αποστάσεως).

Οι δραστηριότητες στην τάξη στο μέλλον δεν θα παρουσιάζουν την τυπική εικόνα ενός καθηγητή μπροστά στους μαθητές που κάθονται σε θρανία σε σειρές σε μια τάξη. Οι καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες θα αλλάξουν όχι μόνο τον τρόπο διδασκαλίας και τα εργαλεία, αλλά και το περιβάλλον της εκπαίδευσης.

Μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι το μοντέρνο εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζει κρίση. Οι δραστηριότητες και τα μαθήματα δεν ωφελούν τους μαθητές, αφού δεν τους ωθούν να μάθουν κάτι καινούριο, να αποκτήσουν αντικειμενικότητα όσον αφορά την σύνδεση όσων γνωρίζουν και του πραγματικού κόσμου και να χρησιμοποιήσουν την φαντασία τους για να αναζητήσουν παράξενες απαντήσεις σε κοινά ερωτήματα αντί της χρήσης στερεοτυπικών μοντέλων. Επομένως, η τάξη του μέλλοντος δεν θα πρέπει να είναι χώρος για μεταλαμπάδευση γνώσεων, αλλά χώρος επένδυσης στο μυαλό του μαθητή, που θα εστιάζει στην δημιουργικότητα, την καινοτομία και όχι στην επαναλαμβανόμενη χρήση ίδιων απόψεων ή μηχανικών απαντήσεων σε ερωτήσεις. Αυτή η προσέγγιση μας βοηθά να αναθεωρήσουμε την έως τώρα εκπαιδευτική ύλη και να εντάξουμε τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες στην ζωή μας. Η παρούσα διδακτέα ύλη δεν θα πρέπει να αποτελεί μόνο την εξιστόρηση γεγονότων στους μαθητές, αλλά να επικεντρώνεται στην επίτευξη των στόχων των μαθητών, κυρίως στην απόκτηση δημιουργικότητας, φαντασίας και ομαδικότητας ανεξάρτητα από το που βρίσκονται οι μαθητές. Τέλος, θα ήταν καλό να σημειωθεί ότι η παρούσα παγκόσμια εκπαίδευση έχει αντιμετωπίσει μεγάλες αλλαγές οι οποίες προκλήθηκαν από την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και γι’αυτό τώρα ψάχνει να βρει επαρκής μοντέλα διδασκαλίας που να συμβιβάζονται μεταξύ παράδοσης και καινοτομίας.

2.4. Ψηφιοποίηση και εκπαίδευση[7]

Η ψηφιοποίηση και χρήση εργαλείων καθιστούν την μάθηση και την παράδοση μαθήματος ευκολότερη, επιταχύνοντας την διαδικασία επίλυσης προβλημάτων η οποία μπορεί να γίνει από πολλούς ταυτόχρονα. Διευκολύνει ακόμη την διαδικασία αξιολόγησης των ασκήσεων. Μπορούμε να δείξουμε ένα βίντεο με πολλά τέτοια φαινόμενα και διαδικασίες.

 1. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η χρήση της ψηφιοποίησης και των ψηφιακών εργαλείων διευκολύνουν την οπτικοποίηση, δηλαδή την δυνατότητα του ατόμου να δημιουργεί και να ζωντανεύει μια εικόνα στο μυαλό παιδιών ηλικίας 1 μέχρι 7 χρόνων ενός αντικειμένου ή επαγγελμάτων που δεν βρίσκονται στο οπτικό τους πεδίο,. Κατά την διαδικασία χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών και μια διαφορετική και ευχάριστη διαδικασία εκμάθησης αλφαβήτου και μαθηματικών. Επιπλέον, διάφορα φαινόμενα επεξηγούνται με πιο ζωντανό και ξεκάθαρο τρόπο- τρόπος ο οποίος δεν θα ήταν κατανοητός άλλοτε σε παιδιά της ίδιας ηλικίας. Το έργο των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με ένα μεγάλο αριθμό παιδιών γίνεται ευκολότερο. Τα παιδιά ηλικίας 1 μέχρι 7 μπορούν να απορροφήσουν περισσότερες γνώσεις και πληροφορίες. Έχουν την ικανότητα να μάθουν να χειρίζονται μέχρι και 3 ξένες γλώσσες μέσω διαφόρων παιχνιδιών και ψυχαγωγικών μέσων πολύ πιο εύκολα από παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό τους καθιστά πιο εξελιγμένους, ώριμους και έξυπνους. Η ψηφιοποίηση μπορεί να επιφέρει ραγδαία πρόοδο, ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και εξέλιξη. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα παιδιά θα ξοδεύουν από 6 μέχρι 8 ώρες στον υπολογιστή ή στα tablets στην προσχολική εκπαίδευση.

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η υποχρεωτική ψηφιοποίηση φέρνει αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης για να ευθυγραμμιστεί το 50% των θεωρητικών γνώσεων με το 50% των πρακτικών γνώσεων στο περιβάλλον στο ποίο ζούμε. Αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νεαρά άτομα όταν δεν έχουν ιδέα για το τι επάγγελμα θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Οι απόψεις που έχουν οι μαθητές για ορισμένα επαγγέλματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενώ δεν τους δίνονται ούτε πληροφορίες σχετικά με αυτά. Σε μεταγενέστερο στάδιο λαμβάνουν αποφάσεις καθοδηγούμενοι από τους γονείς τους, οι απόψεις των οποίων πολλές φορές επιφέρουν κακά αποτελέσματα ( οι μαθητές αφήνουν τις σπουδές τους ή αλλάζουν κλάδο). Αυτό συγχύζει τους μαθητές και προκαλεί χάος στο μυαλό τους χωρίς λόγο. Είναι επομένως απαραίτητο να φέρουμε την επαγγελματική εκπαίδευση πιο κοντά στους μαθητές από το δημοτικό κιόλας, έτσι ώστε να είναι πιο οργανωμένοι για να μελετήσουν καλύτερα τα επαγγέλματα και να κατηγοριοποιήσουν τα επαγγέλματα που χρειάζονται οι κοινωνίες του μέλλοντος όταν τελειώσουν το σχολείο. Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η επιλογή των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των παιδιών που τους επιτρέπουν να επιλέξουν το σωστό επάγγελμα για αυτούς έτσι ώστε να βγουν από το σχολείο κατάλληλα προετοιμασμένοι. Να σημειωθεί ότι αυτός ο τρόπος είναι ενδεχομένως πιο πιθανό να εφαρμοστεί σε ανεπτυγμένες χώρες παρά σε υπανάπτυχτες.

 1. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για έρευνα για τα επαγγέλματα που θα εξαφανιστούν στο μέλλον. Οι φοιτητές δεν θα σπουδάζουν για να γίνουν κάτι που στο μέλλον θα είναι αχρείαστο στην κοινωνία, σε αντίθεση με τα επαγγέλματα που ανήκουν στον τομέα της Πληροφορικής. Όσο για τους καθηγητές, αυτοί δεν θα χάσουν την δουλειά τους, αφού θα είναι απασχολημένοι με το να προσανατολίσουν τους φοιτητές τους στα νέα μαθήματα που θα υπάρξουν και που θα έχουν στόχο να διδάξουν ή να βελτιώσουν το προφίλ των φοιτητών, συμβαδίζοντας πάντα με την ανάπτυξη της Πληροφορικής. Κάπου εδώ έρχεται η εκπαίδευση των ενηλίκων στην ψηφιακή τεχνολογία. Επομένως, υπάρχουν κάποιοι που θα χρειαστεί να ξαναμπούν στην διαδικασία εκμάθησης με ψηφιακά μέσα, αλλά θα χρειαστεί να τα εφαρμόσουν και στις διαλέξεις τους επίσης. Η ψηφιοποίηση και η χρήση εργαλείων διευκολύνουν την διαδικασία εκμάθησης και την παράδοση του μαθήματος, επιταχύνοντας την διαδικασία λήψης αποφάσεων από πολλούς μαθητές ταυτόχρονα. Διευκολύνει ακόμη την διαδικασία διερεύνησης διαφόρων θεμάτων με την χρήση βίντεο που παρουσιάζουν διάφορα φαινόμενα και διαδικασίες. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα πρότζεκτ και η επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος του 4ου, 5ου ή 6ου έτους της εκπαίδευσης, όπως επίσης και η συνεργασία με εταιρείες ή οργανισμούς που δίνουν βάση στις σπουδές των φοιτητών. Έτσι, με το τέλος των σπουδών τους, οι φοιτητές θα έχουν περάσει την διαδικασία επαγγελματικής εκπαίδευσης, αποκτήσει τα κατάλληλα προσόντα και θα είναι έτοιμοι να βγουν στην αγορά εργασίας.

2.5. Πως η Τεχνολογία διαμορφώνει το Μέλλον της Εκπαίδευσης[8]
Οι αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών και η αβεβαιότητα του μέλλοντος της αγοράς εργασίας μαζί, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αναβάθμιση των γνώσεων που μεταλαμπαδεύονται στους μαθητές και ο τρόπος διδασκαλίας είναι εξαιρετικά κρίσιμα σημεία τόσο για τα σχολεία όσο και για τα κολλέγια. Όμως τι είναι αυτό που θα μπορούσε να τεθεί ως προτεραιότητα;
Τάξεις 2.0

Σε μια έρευνα 1,400 εκπαιδευτικών, η πλειοψηφία είπε ότι πιστεύει πως η τάξεις του μέλλοντος θα επικεντρώνονται στην εξατομικευμένη μάθηση και στον μοναδικό ρυθμό μάθησης του καθενός.

Η μαθητοκεντρική αυτή προσέγγιση επιτρέπει στα παιδιά να αποκτήσουν δικό τους ρυθμό και στόχους βασιζόμενοι στα δικά τους προσωπικά ενδιαφέροντα. Όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν υπό την καθοδήγηση της τεχνητής νοημοσύνης, των chatbots και των εκπαιδευτικών βίντεο. Sali de clasa 2.0

Τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση ιδανικά εστιάζει στο τι γνωρίζει και τι όχι ένας μαθητής, και τότε ακολούθως αναπτύσσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα μάθησης για τον κάθε μαθητή.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα ξένων γλωσσών Duolingo που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι από τις ποιο δημοφιλείς εκπαιδευτικές εφαρμογές παγκοσμίως, με περισσότερο από 50 εκατομμύρια εγκαταστάσεις το 2018. Η πλατφόρμα αμφισβητεί εν μέρει τον παραδοσιακό τρόπο μάθησης, με μια μελέτη να δείχνει ότι ξοδεύοντας 34 ώρες πάνω σε μια εφαρμογή ισοδυναμεί με ένα ολόκληρο τετράμηνο στο πανεπιστήμιο.

Οι εφαρμογές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της εκπαίδευσης βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο η επιτυχία των διαδικτυακών εκπαιδευτικών πλατφόρμων προϊδεάζει για περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας αυτής. Inteligență artificială

Chatbots

Τα Chatbots γίνονται επίσης κύρια εργαλεία εκμάθησης στην επόμενη γενιά της εκπαίδευσης. Σχεδιασμένα για να απλοποιήσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και υπολογιστών, τα chatbots παρέχουν μια πληθώρα πλεονεκτημάτων:

 • Μάθηση με διαλείμματα και επαναλήψεις ίσης διάρκειας: χρησιμοποιεί αλγόριθμους και επαναλήψεις για να βοηθήσουν την απομνημόνευση.
 • Άμεση ανατροφοδότηση: Οι ασκήσεις μπορούν να βαθμολογηθούν με 92% ακρίβεια και με ταχύτερο ρυθμό απ’ ότι από τους δάσκαλους.
 • Μάθηση που συμβαδίζει με τον ρυθμό του καθενός: Μετρά την πρόοδο των μαθητών και τους καθοδηγεί βασιζόμενη στις δικές τους προσωπικές ανάγκες.

Η καινοτόμα αυτή τεχνολογία παρέχει sτους εκπαιδευτικούς νέες στρατηγικές οι οποίες παρακινούν τους μαθητές να μάθουν, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν τον φόρτο εργασίας τους.

Εκπαιδευτικά βίντεο

Μπορεί τα εκπαιδευτικά βίντεο να μην θεωρούνται τόσο καινοτόμα όσο η τεχνητή νοημοσύνη ή τα chatbots, ωστόσο το 98% των εκπαιδευτικών τα θεωρούν ως βασικά χαρακτηριστικά της εξατομικευμένης μάθησης. Τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά βίντεο κατά κάποιον τρόπο, ωστόσο την μεγαλύτερη απαίτηση για την χρήση τους προβλέπεται ότι θα την έχουν οι μαθητές στο κοντινό μέλλον.

Αυτό συμβαίνει επειδή τα εκπαιδευτικά βίντεο αυξάνουν την ικανοποίηση των μαθητών κατά 91% και τα κατορθώματα των μαθητών κατά 82%, και γι’ αυτό τον λόγο μάλλον οι εκπαιδευτικοί τα χρησιμοποιούν ακόμα πιο πολύ για δραστηριότητες όπως:

 • παροχή υλικού για εργασίες φοιτητών
 • παροχή ανατροφοδότησης για εργασίες.
 • Οδηγίες για ασκήσεις

Η ανεστραμμένη τάξη (Flipped classroom) ανατρέπει τα έως τώρα δεδομένα στην συμβατική μάθηση εστιάζοντας στα πρακτικά ζητήματα, δηλαδή το περιεχόμενο που διδάσκεται στους μαθητές διαδικτυακά και συχνά εκτός τάξης. Învățare video

Η μάχη μεταξύ Παράδοσης και Τεχνολογίας

Η Ανεστραμμένη τάξη είναι μια μόδα που διαδόθηκε τα τελευταία χρόνια, και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η δραστική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές απορροφούν πληροφορίες. Το σχετικά νέα μοντέλο επίσης μειώνει τις εργασίες για το σπίτι ενθαρρύνοντας με αυτό τον τρόπο τους μαθητές να δουλεύουν ομαδικά την ώρα του μαθήματος στην τάξη.

Μπορεί τα νέα μοντέλα εκμάθησης να αμφισβητούν τον έως τώρα παραδοσιακό τρόπο μάθησης, ωστόσο μπορεί ο υπερβολικός χρόνος που ξοδεύουν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες να είναι καταστροφικός;

Οι έρευνες έδειξαν ότι τα παιδιά είναι πιο πιθανό να απορροφήσουν πληροφορίες από βιβλία παρά από οθόνες. Υπάρχουν επιπλέον πολλές αποδείξεις από σχολεία που χρησιμοποιούν από λίγο έως καθόλου την τεχνολογία, που αποδεικνύουν ότι η ανθρώπινη επικοινωνία είναι στην κορυφή της λίστας σε ότι έχει να κάνει με την διατήρηση του ενδιαφέροντος και του ενθουσιασμού των παιδιών για μάθηση.

Δημιουργώντας Πρωτοκλασάτους Ανθρώπους

Μπορεί να μην φτάσαμε ακόμα στην εποχή των ψηφιακών δασκάλων, ωστόσο τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας ως βοήθεια στην διδασκαλία είναι αδιαμφισβήτητα. Ωστόσο, έτι πιο σημαντικό είναι ότι τα βοηθήματα αυτά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή και εκπαιδευτική ψυχολογία- θεωρώντας τους μαθητές αντί την τεχνολογία ως τον πιο δυνατό κρίκο στην εκπαίδευση .

”Το μέλλον μας επιφυλάσσει την σύζευξη της τεχνητής νοημοσύνης από τους υπολογιστές με τις γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες των ατόμων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η εκπαίδευση πρωτοκλασάτων ανθρώπων, όχι δευτεροκλασάτων ρομπότ»

—OECD,Trends Shaping Education report

Στο τέλος της ημέρας, ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά αναπτύσσουν αυτές τις ικανότητες είναι ενδεχομένως λιγότερο σημαντικός από την ικανότητα τους να ανταποκρίνονται στην αλλαγή, αφού οι αλλαγές είναι οι μόνες που θα εξακολουθούν να συμβαίνουν.

Δραστηριότητες

Αναφορές:

Hermann, Pentek, Otto, 2016 Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios.

Jürgen Jasperneite:Was hinter Begriffen wie Industrie 4.0 steckt, in Computer & Automation, 19 December 2012

Kagermann, H., W. Wahlster and J. Helbig, eds., 2013: Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0. Final report of the Industrie 4.0

Working Group Heiner Lasi, Hans-Georg Kemper, Peter Fettke, Thomas Feld, Michael Hoffmann: Industry 4.0. In: Business & Information Systems Engineering 4 (6), pp. 239-242 Marr, Bernard. “Why Everyone Must Get Ready For The 4th Industrial Revolution”. Forbes. Bonner, Mike. “What is Industry 4.0 and What Does it Mean for My Manufacturing?”. Mueller, Egon; Chen, Xiao-Li; Riedel, Ralph (2017). „Challenges and Requirements for the Application of Industry 4.0: A Special Insight with the Usage of Cyber-Physical System”.

Lin, K.C.; Shyu, J.Z.; Ding, K. A Cross-Strait Comparison of Innovation Policy under Industry 4.0 and Sustainability Development Transition.

Wang, S.; Wan, J.; Li, D.; Zhang, C. Implementing smart factory of industrie 4.0: An outlook. Int. J. Distrib.

Aquilani, B.; Silvestri, C.; Ruggieri, A. Sustainability, TQM and value co-creation processes: The role of critical success factors.

Kliestik, T.; Misankova, M.; Valaskova, K.; Svabova, L. Bankruptcy Prevention: New Effort to Reflect on Legal and Social Changes. Sci. Eng. Ethics

Kliestikova, J.; Misankova, M.; Kliestik, T. Bankruptcy in Slovakia: International comparison of the creditor’s position. Oecon. Copernic. 2017, 8, 221–237

Eremin V.V. and Kharisova E.V. (2016). MSU boarding school for gifted children is a model of learning in a changing world. Natural science education: a look into the future. Collection. Мoscow: MSU Publishing, pp. 240 Internet and education. Do Russians use the Internet for educational purposes? FOMNibus, (30 July 2015).

https://www.khanacademy.org/ Overview and Analysis of Policy Models for the Integration and Innovative Use of Digital Technologies in Education. (n. d.). https://ec.europa.eu/jrc/en/digitaleducation-policies Pearce N., Weller M., Scanlon E. and Kinsley S. (2011). Digital scholarship considered: how new technologies could transform academic work.

Popova M. (2016). The Big Brake. RBC + Education,

Stuart, K. (2014). What every parent needs to know about video games: a crash course.

 1. Edmondson G./ Valigra L./ Kenward M./ Hudson R./ Belfield H./ Koekoek P. (2012): Making Industry-University Partnerships Work. Available at: https://sciencebusiness.net/sites/default/files/archive/Assets/94fe6d15-5432-4cf9-a656-633248e63541.pdf
 2. Edmondson G./ Valigra L./ Kenward M./ Hudson R./ Belfield H./ Koekoek P. (2012): Making Industry-University Partnerships Work. Available at: https://sciencebusiness.net/sites/default/files/archive/Assets/94fe6d15-5432-4cf9-a656-633248e63541.pdf
 3. Milano M. (2019): The digital skills gap is widening fast. Here’s how to bridge it. Available at: https://www.weforum.org/agenda/2019/03/the-digital-skills-gap-is-widening-fast-heres-how-to-bridge-it/
 4. Great Britain. Department for Digital, Culture, Media & Sport (2017): The Digital Sectors – making the UK the best place to start and grow a digital business. Available at:https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/3-the-digital-sectors-making-the-uk-the-best-place-to-start-and-grow-a-digital-business
 5. Cisco (2016): Digitizing Higher Education. Available at: https://www.cisco.com/c/dam/assets/docs/education/digitize-your-institution.pdf
 6. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13538322.2019.1603611
 7. https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digitization-and-education – by Ivana Jevtic
 8. https://www.visualcapitalist.com/how-technology-is-shaping-the-future-of-education – by Katie Jones