Resources

Aici puteți găsi materiale suplimentare de asistență, cuprinzand modulele cursant și professor, necesare predarii online și față în față.

Toate celelalte rezultate ale cercetării, materialele, informațiile și liniile directoare pot fi găsite, de asemenea, pe site-ul web al proiectului nostru și în cartea DigI-VET.

Classroom Material

Materiale pentru clasă: sarcini și conținut suplimentar pentru predarea în clasă

Profilul de competență DigI-VET - PowerPoint

Prezentare suplimentară asupra structurii și designului modulelor pentru elevii / modulelor profesorilor DigI-VET

DigI-VET Competence Profile Presentation

Profilul competențelor și abilitățile

Material suplimentar care enumeră cele mai importante competențe și abilități care ar trebui abordate pentru subiectele digitizării, digitalizării și industriei 4.0

Competence Profile Skills

Profil de competență

Profilul de competență DigI-VET derivat din rezultatele cercetării literaturii,  cercetare efectuată în contextul proiectului și care se concentrează în principal pe peisajul educațional vocațional. Capitolul 12 al cărții DigI-VET descrie în detaliu rezultatele și profilul de competență.

(Link to DigI-VET Book pending)

Digitisation Concept for VET

Matricea rezultatelor învățării

Matricea rezultatelor învățării DigI-VET (LOM1 și LOM2)) oferă informații despre rezultatele menționate, despre posibilitățile si abordările metodologice, precum și evaluarea acestora.

DiGI-VET Learning Outcome Matrix

Module pentru măsuri de formare profesională

Acest document DigI-VET explică structura și conținutul modulelor de formare DigI-VET pentru profesori și formatori, precum și pentru cursanții din domeniul educației și formării profesionale.

DiGI-VET Modules for the VET training measures