8.5 Το μέλλον της γεωργίας στην Βιομηχανία 4.0 (Industry 4.0)

Δείτε όλα τα βίντεο σε αυτήν την παράγραφο για να πάρετε μια ιδέα του πώς θα εξελιχθεί το μέλλον της γεωργίας στην Βιομηχανία 4.0 (ή Γεωργία 4.0)

Video 1

Το όραμα της Crux Agribotics’ για τη γεωργία και το πώς τα Robots with Vision και το machine learning θα αυτοματοποιήσουν τον χειρισμό των καλλιεργειών από άκρο σε άκρο.

Video 2

Αυτό το video έχει δημιουργηθεί από την WolkAbout. Εξηγεί πώς η δική τους πλατφόρμα IoT τους παρέχει όλα τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την οικοδόμηση ενός συστήματος Smart Farming.

Εργασία

Video 3

 

Πρόσθετη εργασία: https://h5p.org/node/729212