Οφέλη της Βιομηχανίας 4.0 (Industry 4.0) στον τομέα της εργασίας

Οι τεχνολογίες της Industry 4.0 θα μπορούσαν δυνητικά να μεταμορφώσουν εντελώς την αλυσίδα παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα της ψηφιοποίησης είναι σημαντικά για την αποτελεσματικότητα της παραγωγής και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Κέρδη στα έσοδα

Σύμφωνα με μια έκθεση της PwC (https://i4-0-self-assessment.pwc.nl/i40/study.pdf) οι ψηφιακές υπηρεσίες και τα προϊόντα θα δημιουργήσουν 110 δις. Ευρω επιπλέον κέρδος για την Ευρώπη.Οι επαναστατικές εταιρείες με ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα παρατήρησαν μια σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Σχεδόν 50% των επιχειρήσεων που υιοθετούν τις αρχές της Industry 4.0 αναμένεται να διπλασιάσουν τα έσοδα τους τα επόμενα 5 χρόνια εφαρμογής. Επίσης, μια στις πέντε επιχειρήσεις αναμένει αύξηση στις πωλήσεις της τάξεως του 20%.

Με την βοήθεια της ανάλυσης big data, οι εταιρείες μπορούν επίσης να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών. Οι νέες πληροφορίες που παρέχονται μπορούν να εφαρμοστούν στην ανάπτυξη προϊόντων και να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες.

Αυξημένη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα

Ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο OECD.org από McKinsey & Company (http://www.oecd.org/dev/Digital-in-industry-From-buzzword-to-value-creation.pdf) εκτιμά ότι η στροφή στην αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα των τεχνικών επαγγελμάτων κατά 45%-55%. Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ –Ιnternet of Things) έχει ήδη εφαρμοστεί σε μεγάλες εταιρείες όπως η Siemens, η Airbus, η Cisco και πολλές άλλες εταιρείες του κλάδου, οι οποίες μπορούν τώρα να δημιουργήσουν πιο προηγμένα συστήματα IoT συσκευών που έχουν αναπτυχθεί από τους πωλητές. Τα αρχικά προϊόντα επιτρέπουν την απρόσκοπτη, γρήγορη και ασφαλή διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων πλατφορμών και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των IioT (Industrial Internet of Things) συστημάτων.

Ομάδες «ανθρωπο-robot» αρχίζουν να εμφανίζονται στα εργοστάσια τώρα. Αυτά τα robot νέας γενιάς μπορούν να βοηθήσουν τους κατασκευαστές να αυτοματοποιήσουν τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας προκειμένου τα προϊόντα να κατασκευάζονται και να φτάνουν στην αγορά εργασίας γρηγορότερα. Η παρακάτω αναφορά τεχνολογίας του MIT (https://www.technologyreview.com/s/530696/how-human-robot-teamwork-will-upend-manufacturing/) εκτιμά ότι η συνεργασία με ομάδες robot θα μειώσει τον χρόνο εργασίας των εργαζομένων κατά 85%.

Βελτιωμένη αντιστοίχιση προσφοράς-ζήτησης

Οι Cloud-based λύσεις διαχείρισης αποθεμάτων επιτρέπουν καλύτερες αλληλεπιδράσεις με τους προμηθευτές. Αντί η επιχείρηση να λειτουργεί ατομικά μπορεί να δημιουργήσει απρόσκοπτες συναλλαγές και να διαφαλίσει ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν τις Industry 4.0 τεχνολογίες στο σύστημα τους έχουν:

  • Υψηλές τιμές πλήρωσης ανταλλακτικών υπηρεσιών
  • Υψηλά επίπεδα χρόνου λειτουργίας του προϊόντος με ελάχιστο κίνδυνο
  • Υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών

Συνδυάζοντας το σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων με μια λύση big data ανάλυσης, οι εταιρίες θα βελτιώσουν την ζήτηση τους κατά 85%. Μπορούν επίσης να εκτελέσουν βελτιστοποίηση αλυσίδων ανεφοδιασμού σε πραγματικό χρόνο , να κερδίσουν περισσότερη διαφάνεια σε πιθανά tailbacks, και να επεκτείνουν την ανάπτυξη τους.

Εργασία:

Πρόσθετη εργασία: https://h5p.org/node/725505