9.3. Ιχνηλασιμότητα Τροφίμων και Ποτών με Τεχνολογίες 4.0

Η ιχνηλασιμότητα είναι η δυνατότητα εντοπισμού ενός ζώου, ενός εμπορεύματος, ενός προϊόντος διατροφής ή ενός συστατικού και η παρακολούθηση του ιστορικού του στην αλυσίδα εφοδιασμού (από την πηγή στον καταναλωτή) ή προς τα πίσω (από τον καταναλωτή στην πηγή). Αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία καθίσταται πολύ δαπανηρή και πολύπλοκη με την ενσωμάτωση τεχνολογιών 4.0. Η πολυπλοκότητα μπορεί να συνδέεται με τα μοναδικά χαρακτηριστικά των υλικών των τροφίμων που υφίστανται μετασχηματισμό, από την χύμα πρώτη ύλη μέχρι τα μεμονωμένα τρόφιμα στις διαδικασίες παραγωγής. Μια άλλη πρόκληση είναι ότι οι διαδικασίες διατροφής λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό από ανθρώπους που μπορεί να είναι δύσκολο να παρακολουθούνται. Ο κώδικας γρήγορης ανταπόκρισης (Quick Response -QR) και η αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency Identification – RFID) έχουν υιοθετηθεί στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, προκειμένου να αυτοματοποιήσουν την αναγνώριση και την παρακολούθηση των τροφίμων.

Ένα παράδειγμα εφαρμογής RFID είναι αυτό για το κρέας. Το σύστημα καταγράφει την πλήρη αλυσίδα από το αγρόκτημα, στο σφαγείο, στο εργοστάσιο επεξεργασίας και τέλος στον λιανοπωλητή. Τα δεδομένα ιχνηλασιμότητας συλλέγονται και καταχωρούνται μέσω αναγνωστών RFID και αποστέλλονται στην κεντρική βάση δεδομένων. Σε συγκεκριμένα σημεία, υπάρχουν συσκευές όπου ο καταναλωτής μπορεί να διαβάσει δεδομένα από την κεντρική βάση δεδομένων και να πάρει τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το κρέας. Άλλα τρόφιμα στα οποία έχει εφαρμοστεί το σύστημα RFID είναι τα γαλακτοκομικά, τα αρτοσκευάσματα, τα ποτά, το σούσι, τα ζυμαρικά και ο καφές.

Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προϊόντα μπορούν να διαβαστούν χρησιμοποιώντας τους αναγνώστες RFID που παρέχονται από τους μεταπωλητές ή / και τους λιανοπωλητές, από το web (προσωπικός υπολογιστής περιήγησης – browser personal computer) και τις εφαρμογές smartphone (APP) όταν εισάγεται ο κώδικας ετικέτας RFID. Μια λιγότερο δαπανηρή εναλλακτική λύση για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων είναι το σύστημα κωδικών QR, όπου οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με το φαγητό τους με σάρωση του κώδικα. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή ανάγνωσης που είναι εγκατεστημένη στα smartphones.

Εργασία

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Για περαιτέρω ανάγνωση: https://www.researchgate.net/publication/333062733_Short_review_Application_Areas_of_Industry_40_Technologies_in_Food_Processing_Sector

Πρόσθετη εργασία: https://h5p.org/node/731028