9.2. Έλεγχος Ποιότητας στον τομέα Τροφίμων και Ποτών

Η Industry 4.0 έχει πάρει τον έλεγχο της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων και ποτών με πολλούς τρόπους. Με την ενσωμάτωση της επεξεργασίας high-tech εικόνων , τα βιομηχανικά ρομπότ προγραμματίζονται για να “βλέπουν” και να αντιδρούν σε διάφορες καταστάσεις με βάση σαφώς καθορισμένες παραμέτρους. Αυτό σημαίνει ότι τα ρομπότ μπορούν να εντοπίζουν διάφορα προϊόντα διατροφής στην ίδια γραμμή παραγωγής και ταυτόχρονα να εκτελούν εργασίες, εντοπίζοντας ζητήματα επί τόπου. Τα ρομπότ έχουν προγραμματιστεί με ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. Αυτό αφορά μια σειρά διαδικασιών όπως η απεικόνιση χωρίς επαφή, η απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο, οπτικές εικόνες που αποστέλλονται στον υπολογιστή και αυτόματη ανάλυση με βάση τα αποτελέσματα ή τις μετρήσεις.

Το παραπάνω είναι πολύ ωφέλιμο για την επίβλεψη ποιότητας τροφίμων και ποτών, καθώς είναι δυνατόν να πιστοποιηθεί η ακρίβεια της ετικέτας, τα χρώματα, ο όγκος και / ή το ύψος. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει στον έλεγχο ολόκληρης της διαδικασίας κατασκευής από την αρχή μέχρι το τέλος με πολύ μικρό περιθώριο για σφάλματα.

Η αναλυτική παρακολούθηση επιτρέπει στα ρομπότ να πραγματοποιούν τις απαραίτητες προσαρμογές ενώ η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό εξασφαλίζει ότι πληρούνται τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων και επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση των ελαττωμάτων, κάτι το οποίο μειώνει πιθανές απορρίψεις και ανακλήσεις τροφίμων.

Συνοψίζοντας, η τεχνολογία 4.0 έχει επιλύσει τους περιορισμούς που προέκυπταν λόγω ανθρώπινης ασάφειας, κόπωσης και παρεκκλίσεων στην κρίση των χειριστών. Ταυτόχρονα, η τεχνολογία 4.0 είναι δυνατόν να αποθηκεύει τα δεδομένα αυτόματα για τον σκοπό τεκμηρίωσης και ως αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση παραπόνων των πελατών.

Αυτό το video παρουσιάζει το όραμα της εταιρείας Cognex, εισάγοντας τεχνολογίες ανάγνωσης barcode για να βοηθήσουν τους κατασκευαστές σε όλο τον κόσμο να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους παρακολουθώντας τα μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού, εξαλείφοντας τα ελαττώματα και επιτρέποντας την αυτοματοποίηση.

https://www.youtube.com/watch?v=L66OiQs628U

 

Εργασία

Για περαιτέρω ανάγνωση: https://www.researchgate.net/publication/333062733_Short_review_Application_Areas_of_Industry_40_Technologies_in_Food_Processing_Sector

 

Πρόσθετη εργασία: https://h5p.org/node/730997