10. Η Βιομηχανία 4.0 (Industry 4.0) και οι προκλήσεις για την κυβέρνηση

Οι προκλήσεις

Η Industry 4.0 επιφέρει προκλήσεις για τις κυβερνήσεις τόσο θετικά όσο και αρνητικά.

Αφενός, βοηθά τις κυβερνήσεις να καλλιεργούν μια ανοιχτή, ευέλικτη, πεπειραμένη και εξειδικευμένη οικονομία, προωθώντας το εμπόριο εκτός των παραδοσιακών τρόπων, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και προσφέροντας πλεονέκτημα σε όσους γνωρίζουν πώς να εκμεταλλευτούν τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Από την άλλη πλευρά, οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να βρεθούν αβοήθητες απέναντι σε μεγάλες εταιρίες, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη μεγαλύτερων χωρών όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ. Οι άνθρωποι πιθανότατα θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για περισσότερη αυτονομία, η οποία θα αντιμετωπίσει τη δύναμη των κυβερνήσεων και των θεσμικών της οργάνων. Ένα παράδειγμα της τεχνολογίας blockchain (που σημαίνει μια αυξανόμενη λίστα των εγγραφών – μπλοκ, που συνδέονται με την κρυπτογράφηση. Κάθε μπλοκ περιέχει μια κρυπτογραφική χρονική σήμανση και δεδομένα συναλλαγών. Ένα blockchain αντέχει στην τροποποίηση των δεδομένων) είναι η τραπεζική και η προσωπική χρηματοδότηση. Οι άνθρωποι θα μπορούσαν να επιλέξουν να διαπραγματεύονται με ανεπίσημα νομίσματα όπως τα bitcoins παρά τα επίσημα νομίσματα που διαχειρίζονται οι κεντρικές τράπεζες.

Εάν οι κυβερνήσεις δεν μπορέσουν να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες, δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν την αναγκαία αποτελεσματικότητα που απαιτείται για την αυξανόμενη ζήτηση του κοινού και πρόκειται να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη της κυβέρνησης. Μια μελέτη που διεξήχθη μεταξύ νοσοκομείων και κλινικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαπίστωσε ότι το πιο συνηθισμένο παράπονο ήταν η αδυναμία ή η περιορισμένη πρόσβαση σε Wi-Fi στις περιοχές αυτές. Οι δημόσιοι χώροι θα πρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των λαών στο εγγύς μέλλον.

Τι μπορεί να γίνει?

Ο David Lye, ο διευθυντής της Sami Consulting, δήλωσε σε μια έκθεση που δημοσίευσε η GE Reports (ge.com/reports) ότι εντοπίζει τρία σενάρια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη Industry 4.0.

  1. Διαχείριση της αγοράς: Η Επιτροπή της ΕΕ δημοσίευσε τη «Στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά» (Digital Single Market), για την καλύτερη δυνατή πρόσβασης στον Διαδικτυακό κόσμο για ιδιώτες και επιχειρήσεις και καθορίζει ένα πλαίσιο κανόνων στο οποίο αναμένει ότι θα πραγματοποιηθούν οι τεχνολογικές αλλαγές. Στόχος είναι να προσπαθήσει να διασφαλίσει τη σταθερότητα και τη δικαιοσύνη για όλους.
  2. Ανάληψη ελέγχου: Μεγάλες χώρες που δεν έχουν ισχυρές παραδόσεις όσον αφορά τη δημοκρατία, ενδέχεται να επιχειρήσουν να εισαγάγουν τις νεότερες τεχνολογίες για οικονομικούς, εσωτερικούς πολιτικούς ή επιθετικούς σκοπούς. Ο κίνδυνος είναι ότι οι πιο ελεύθερες χώρες θα είναι σε θέση να επιτύχουν ταχύτερη πρόοδο και να αναπτύξουν επιχειρήσεις, εκμεταλλευόμενες τις χώρες που προσπαθούν να καλύψουν τη διαφορά.
  3. Open for business: Μικρότερες κυβερνήσεις μπορεί να μην μπορούν να ελέγξουν τις τεχνολογίες της Industry 4.0, αλλά θα μπορούσαν να προσελκύσουν επενδύσεις, με διάφορους τρόπους όπως τα ελκυστικά φορολογικά καθεστώτα (για παράδειγμα η Κύπρος έχει μία από τις χαμηλότερες φορολογίες της ΕΕ στο 12,5%), επενδύσεις σε υποδομές (όπως το 5G) και το να είναι ανοιχτές στο εμπόριο παγκοσμίως (ένα σπουδαίο παράδειγμα μιας χώρας που συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω θα ήταν η Σιγκαπούρη).

Συνοψίζοντας, οι κυβερνήσεις πρέπει να σχεδιάσουν μια προσέγγιση για τη διαχείριση των επιπτώσεων της μετάβασης στη νέα τεχνολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες για αυτό το άρθρο κάντε κλικ εδώ

Εργασία

Πρόσθετη εργασία: https://h5p.org/node/741117