Παράγοντες της Βιομηχανίας 4.0 (Industry 4.0)

Σύμφωνα με μια δημοσίευση της Nordia (https://www.reliableplant.com/Read/30933/factors-driving-industry) οι τρεις βασικοί παράγοντες της Industry 4.0 είναι τα Δεδομένα, η Συνδεσιμότητα και ο Πελάτης.

Δεδομένα:

Η εισαγωγή στην χρήση και την διαδοχικότητα των δεδομένων μπορεί να αποδοθεί στην πρόοδο της Βιομηχανίας 4.0 (Industry 4.0) και έχει αναγκάσει τις επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν τα συστήματα τους. Η αύξηση του όγκου των δεδομένων οδήγησε στον όρο “big data” (μεγάλα δεδομένα). Αυτό δημιούργησε στις επιχειρήσεις μια ανάγκη, μεγαλύτερη από ποτέ, να συλλέξουν και να αποθηκεύσουν πληροφορίες και να τις αξιοποιούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν πλέον ιστορικά δεδομένα, με προηγμένες αναλύσεις, επιτρέποντας στις γνωστικές μηχανές την αυτοδιάγνωση και την αυτο-διαμόρφωση.

Συνδεσιμότητα:

Οι διεθνείς αλυσίδες παραγωγής έχουν αρχίσει να γίνονται ιδιαίτερα συνήθεις αλλά συνοδεύονται από θέματα αποτελεσματικότητας λόγω απόστασης και ζωνών ώρας. Η λύση που δίνει η Industry 4.0 σε αυτό το πρόβλημα είναι η δημιουργία ενός εικονικού παγκόσμιου εργοστασίου, το οποίο σημαίνει την δημιουργία ενός δικτύου πολλών επιχειρήσεων από διάφορες περιοχές που μπορούν να επιλύσουν θέματα συνδεσιμότητας και μπορούν επίσης να βελτιώσουν τις σχέσεις μεταξύ πελατών και προμηθευτών.

Πελάτης:

Οι ανάγκες των πελατών έχουν επίσης ενεργοποιήσει την Βιομηχανία 4.0 (Industry 4.0). Πρωτοποριακές τεχνολογίες, όπως η 3D εκτύπωση επιτρέπουν την μετατροπή ενός ψηφιακού σχεδίου σε ένα φυσικό προϊόν. Αυτό σημαίνει ότι σε βιομηχανικό επίπεδο όλα τα προϊόντα υλοποιούνται με ταχύτερο ρυθμό. Ως αποτέλεσμα, τα προϊόντα μπορούν να προσαρμοστούν περισσότερο στις ατομικές ανάγκες, παρόλο που δημιουργούνται σε μαζική παραγωγή.

Η χρήση ενός ψηφιακού συστήματος για τον σχεδιασμό και την δημιουργία προϊόντων μπορεί να επιφέρει μεγάλη ευελιξία τόσο για τις συναλλαγές Β2Β όσο και για τον πελάτη (τον τελικό χρήστη). Συνδυάζοντας τις εισροές του πελάτη, την ανάλυση δεδομένων και το αποτέλεσμα που προκύπτει μπορεί να σημαίνει ότι στο μέλλον θα δημιουργηθεί ένα ψηφιακό οικοσύστημα όπου οι ανθρώπινες αποφάσεις θα μεγεθύνονται από αλγορίθμους.

Εργασία:

Πρόσθετη εργασία: https://h5p.org/node/726055