9.1. Προκλήσεις και Οφέλη της Βιομηχανίας 4.0 (Industry 4.0) στον τομέα Τροφίμων και Ποτών

4.0 Προκλήσεις

Προκειμένου οι κατασκευαστές να εισαγάγουν την ιδέα της Industry 4.0 στις επιχειρήσεις τους, η ιδεολογία ότι τα «νέα επιχειρηματικά μοντέλα απαιτούν νέες στρατηγικές» πρέπει να είναι η κύρια ιδέα. Για επιχειρήσεις που βασίζονται σε υπολογιστικά φύλλα και πληκτρολογούν μη αυτόματα δεδομένα, αυτή η έννοια θα είναι δύσκολη. Ο Severin J. Weiss, Διευθύνων Σύμβουλος της SpecPage (παγκόσμιος εμπειρογνώμονας σε λύσεις ολοκληρωμένων διαδικασιών λογισμικού για παραγωγούς τροφίμων και ποτών), επιμένει ότι οι κατασκευαστές θα πρέπει να επενδύσουν και να υιοθετήσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες για να ευδοκιμήσουν στην παγκόσμια αγορά.

4.0 Οφέλη

Όταν οι τεχνολογίες της Industry 4.0 εισαχθούν στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών, οι κατασκευαστές θα είναι σε θέση να προσαρμόζουν γρήγορα και να διαχειρίζονται ενεργά τις ραγδαίες αλλαγές των προϊόντων διατροφής, βάσει της ζήτησης, αυξάνοντας παράλληλα την ανιχνευσιμότητα και τη διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού και εξαλείφοντας τους κινδύνους που σχετίζονται με την κανονιστική συμμόρφωση.

Για να εξασφαλιστεί καλύτερος έλεγχος ποιότητας, οι εργαστηριακές διαδικασίες και οι προδιαγραφές δεδομένων πρέπει να απλοποιηθούν και να επικοινωνούνται με σαφήνεια. Με τον τρόπο αυτό, ο οργανισμός διασφαλίζει ότι έχει βελτιώσει τις λειτουργίες του και θα μπορούσε να επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη και απόδοση των επενδύσεων (ROI).

Αυτό το video εξηγεί κάποια από τα οφέλη της Industry 4.0 στον τομέα των Τροφίμων και των Ποτών παρουσιάζοντας πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιοποίηση προκειμένου να αυξήσουν δραματικά την ευελιξία, να ενισχυθεί η ανταπόκριση των καταναλωτών και να βελτιωθεί η παραγωγικότητα.
https://www.youtube.com/watch?v=kGb6utklQwk

 

Εργασία

Πρόσθετη εργασία: https://h5p.org/node/730876