Γεωργία και Industry 4.0

Ψηφιοποίηση της Γεωργίας

H Industry 4.0 μεταμορφώνει τις δυνατότητες παραγωγής όλων των τομέων συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της γεωργίας. Η συνδεσιμότητα είναι ζωτικό στοιχείο της μεταμόρφωσης αυτής και το IoT ως κλειδί καθιστά δυνατή την ενεργοποίηση αυτής της τεχνολογίας και λαμβάνει ολοένα και περισσότερο μέρος από τον γεωργικό εξοπλισμό.

Η ψηφιοποίηση της γεωργίας βασίζεται στην ανάπτυξη και την εισαγωγή νέων εργαλείων και μηχανημάτων στην παραγωγή.

Μεταμόρφωση των παραγωγικών μεθόδων και εργαλείων

Συνδεδεμένοι ελκυστήρες (Connected tractors)

Η εφαρμογή της Industry 4.0 στους ελκυστήρες αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης της γεωργικής βιομηχανίας. Οι τεχνολογίες σύνδεσης και εντοπισμού (GPS) βελτιστοποιούν την χρήση τέτοιων γεωργικών εργαλείων. Η ιδέα περιλαμβάνει την υποβοήθηση του οδηγού με στόχο την βελτιστοποίηση των δρομολογίων και τη μείωση της συγκομιδής και επεξεργασίας των καλλιεργειών, μειώνοντας παράλληλα τη χρήση καυσίμων. Η ιδέα βασίζεται επίσης στην ανάπτυξη αισθητήρων για τη διευκόλυνση της γεωργίας ακριβείας (Precision Agriculture – PA). Οι αισθητήρες μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν καλύτερα την επεξεργασία των καλλιεργειών, επιτρέποντας σημαντικά κέρδη στην αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα. Επιπλέον, η συνδεσιμότητα επιτρέπει στα μοντέλα που αναπτύσσονται από τις επιχειρήσεις να είναι πιο ακριβή όσον αφορά την παρακολούθηση της πορείας τους αφού χρησιμοποιούν καλύτερο εξοπλισμό, ο οποίος συμβάλλει στην ακριβέστερη χρέωση της χρήσης του εξοπλισμού από τους εργολάβους.

Αυτοματοποίηση

Ένας άλλος σημαντικός μετασχηματισμός στη γεωργική παραγωγική διαδικασία είναι η αυτοματοποίηση. Η αυτοματοποίηση θα αυξήσει την παραγωγικότητα μειώνοντας την ανάγκη για ανθρώπινο εργατικό δυναμικό. Η αυτοματοποίηση αυτή μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως για παράδειγμα την αυτοματοποίηση των οχημάτων, την ανάπτυξη ειδικών ρομπότ που μπορούν να κατασκευάσουν αυτόματα εξαρτήματα στη γραμμή παραγωγής, κλπ.

Νέα Εργαλεία Μέτρησης

Η δυνατότητα συλλογής περισσότερων δεδομένων και μετρήσεων σχετικών με την παραγωγή όπως λόγου χάρη η ποιότητα του εδάφους, τα επίπεδα άρδευσης, οι καιρικές συνθήκες, η παρουσία εντόμων και παρασίτων. Η δυνατότητα αυτή λαμβάνει επίσης διάφορες μορφές, όπως και οι αισθητήρες που αναπτύσσονται στους ελκυστήρες, και υλοποιείται με την άμεση ενσωμάτωση αισθητήρων στο χωράφι και στο έδαφος ή σε drones ή δορυφορικές εικόνες για τη συλλογή μετρήσεων από ψηλά.

Ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο που έδωσε η Euractiv:

Πηγή: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/infographic/farming-4-0-the-future-of-agriculture/

Σύμφωνα με την βιομηχανία παραγωγής μηχανημάτων στην Ευρώπη, το 70 με 80% του νέου γεωργικού εξοπλισμού που πωλείται πλέον έχει ενσωματωμένο κάποιου είδους εξάρτημα ακριβείας (Precision Agriculture – PA). Υπάρχουν 4500 κατασκευαστές, οι οποίοι παράγουν 450 είδη μηχανημάτων με ετήσιο τζίτο 26 δις. Ευρώ. Ο τομέας επίσης απασχολεί 135.000 άτομα.

Εργασία:

Πρόσθετη εργασία: https://h5p.org/node/726119