9.5. Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality)

Marketing

Μια άλλη τεχνολογία 4.0 που ήταν σε θέση να βοηθήσει την βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι η Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality AR), η οποία για τον τομέα αυτό έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς μάρκετινγκ. Με τις διαθέσιμες αναβαθμίσεις της κινητής τεχνολογίας σε ενσωματωμένες κάμερες, αισθητήρες και υπολογιστές cloud για κινητά, έχουμε σήμερα AR στις κινητές μας συσκευές. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στον καταναλωτή να εμπλέκεται προσωπικά με τα προϊόντα και να τα εξετάζει προσεκτικά. Ο καταναλωτής μπορεί να δει λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν, όπως η τιμή, η μέτρηση και οι θερμίδες, μέσα από την κάμερα του. Οι καταναλωτές είναι επίσης σε θέση να παίζουν παιχνίδια σχετικά με το φαγητό, να διεξάγουν διάφορες δοκιμές και να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες προσφορές.

Σε αυτόν τον σύνδεσμο υπάρχει ένα παράδειγμα του LocateAR Starbucks. Αυτό είναι παράδειγμα μιας πλατφόρμας επαυξημένης πραγματικότητας γεωγραφικής τοποθέτησης που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν γρήγορα στοχευμένες εμπειρίες AR με βάση την τοποθεσία.

Αυτό το πλεονέκτημα όχι μόνο έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους από τα logistics, τους πόρους, τα διαφημιστικά υλικά και το προσωπικό μάρκετινγκ, αλλά και την εξοικονόμηση χρόνου καθώς και την προσπάθεια για την προετοιμασία πολλαπλών meeting μάρκετινγκ. Παρόλο που η τεχνολογία φαίνεται να είναι επωφελής για τον τομέα μάρκετινγκ, είναι επίσης σε θέση να αποθηκεύει και να παρέχει άμεσα δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά και την ανατροφοδότηση του πελάτη χωρίς να χρειάζεται να κάνει την παραδοσιακή έρευνα μετά την αγορά. Επιπλέον, η χρήση του AR επιτρέπει στις εταιρείες να εκπαιδεύουν τους καταναλωτές για τα προϊόντα τους.

Εκπαίδευση

Ένα άλλο πλεονέκτημα της AR είναι η βελτιωμένη μάθηση. Ένα παράδειγμα αυτού του επιτεύγματος προέρχεται από το τομέα της εκπαίδευσης. Ένα τεστ πραγματοποιήθηκε σε μαθητευόμενους υδραυλικούς, και η AR υπερέβη τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας. Ο στόχος ήταν να συναρμολογηθεί μια αντλία νερού. Στην πρώτη ομάδα φοιτητών παρουσιάστηκαν τα συμβατικά σχέδια 2D και η δεύτερη ομάδα έλαβε πληροφορίες μέσω AR. Η δεύτερη ομάδα ήταν σε θέση να ολοκληρώσει το έργο περίπου 8 φορές ταχύτερα από ό,τι όσοι έλαβαν το συμβατικό σχέδιο μηχανικής.

Η τεχνολογία AR έχει εξελιχθεί με πολλούς τρόπους τα τελευταία χρόνια. Χρησιμοποιήθηκε για την εφευρετική εκπαίδευση σε διάφορα οικιακά καθήκοντα όπως το ψήσιμο, τη φύτευση και το μαγείρεμα. Παράδειγμα των παραπάνω, είναι το εκπαιδευτικό βίντεο για τη συνταγή banoffee που σχεδιάστηκε από τον καλλιτέχνη Romain Rouffet, ο οποίος είναι Creative Technologist της Adobe. Οι θεατές μπορούν να σύρουν το δείκτη του ποντικιού γύρω από την οθόνη για να δουν και να μεγεθύνουν ή να μικρύνουν από το γλυκό από διάφορες γωνίες. Τέτοιες «οπτικές» συνταγές αποτελούν δυνητικά ένδειξη μιας καινοτόμου μεθόδου κατάρτισης που μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο στους τομείς των υπηρεσιών τροφίμων αλλά και σε άλλα παρόμοια εγχειρήματα .Ως πλεονέκτημα προκύπτει η μείωση του κόστους στην παροχή εξατομικευμένων εκπαιδεύσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας μόνο μια οθόνη βίντεο και οι οποίες παρέχουν την δυνατότητα η εκπαίδευση αυτή να είναι διαθέσιμη σε μεγάλο αριθμό φοιτητών/εκπαιδευομένων. Αυτό είναι σημαντικό για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, καθώς θα μειώσει σημαντικά το “πρόβλημα” και το κόστος αποθήκευσης ή προετοιμασίας τροφίμων και ποτών που έχουν μικρή διάρκεια ζωής και με την πάροδο του χρόνου αλλάζουν ποιότητα. Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι οι εκπαιδεύσεις θα είναι τώρα πολύ πιο αποτελεσματικές. Η χρήση των οπτικών δυνατοτήτων είναι ικανή να μειώσει τον πνευματικό φόρτο και την νοητική επεξεργασία της πληροφορίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να κατανοούν ταχύτερα το θέμα. Στην παρασκευή τροφίμων και ποτών, αυτός ο τύπος εκπαίδευσης είναι σημαντικός για να αποφευχθεί η διατάραξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Εργασία

Πρόσθετη εργασία: https://h5p.org/node/740249