Εργασιακός Τομέας

Βιομηχανία 4.0 (Industry 4.0) και ο νέος Κόσμος της Εργασίας

Ο λειτουργικός μετασχηματισμός θα απαιτήσει τεχνολογίες για να υποστηρίξουν τους νέους τρόπους σκέψης σχετικούς με τις θέσεις εργασίας, τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θα εργάζονται και τις πληροφορίες που χρειάζονται για να το κάνουν.

Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των συστημάτων επιτρέπει την καλύτερη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και ενδεχομένως οι εταιρείες θα μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις γρηγορότερα. Όλο και περισσότερες εταιρίες αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι η ταχύτητα με την οποία η αλλαγή της επιχειρηματικότητας και των τεχνολογικών αλλαγών δεν αφορούν μόνο στους νέους τρόπους σκέψης απέναντι στην τεχνολογία αλλά στην αλλαγή της φύσης της ίδιας της εργασίας.
https://www.automationworld.com/products/control/news/13316129/industry-40-and-the-new-world-of-work

Υιοθετώντας την Βιομηχανία 4.0 (Industry 4.0)

Οι εταιρείες θα αντιμετωπίσουν τεράστιες προκλήσεις στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Προκειμένου να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν αυτού του είδους τις τεχνολογίες και να τις υλοποιήσουν πλήρως, θα χρειαστεί να διευρύνουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στις ψηφιακές τεχνολογίες και τους συναφείς τομείς – και στην συνέχεια να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ψηφιακές στρατηγικές παραγωγής.
https://www.bcg.com/capabilities/operations/embracing-industry-4.0-rediscovering-growth.aspx

Τι σημαίνει η Industry 4.0 για το εργατικό δυναμικό?

Όπως αναφέρθηκε ήδη σε προηγούμενα κεφάλαια, η Industry 4.0 θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην οικονομία και κατά συνέπεια στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τον Dirk Hahn (Διευθύνων Σύμβουλο και Διευθυντή Στρατηγικής της Hays στην Γερμανία) «εκτιμάται ότι καθώς οι μηχανές θα λειτουργούν όλο και πιο αυτόνομα, αναπόφευκτα θα δούμε ότι οι εργασιακοί ρόλοι μεσαίου επιπέδου θα εξαφανίζονται». Ο Dirk Hahn συνεχίζει λέγοντας ότι «οι βελτιώσεις στην τεχνολογία πιθανόν θα οδηγήσουν σε ένα άνοιγμα στην διανομή θέσεων εργασίας και αυτό θα έχει σαν συνέπεια να εξαφανιστούν μερικές θέσεις εργασίας μεσαίας εξειδίκευσης». Από την άλλη πλευρά, εξηγεί αργότερα, πως θα δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας τόσο στα επαγγέλματα κατώτερης αλλά και ανώτερης εξειδίκευσης πράγμα που τελικά σημαίνει ότι η αυτοματοποίηση θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που θα καταργήσει.
https://social.hays.com/2018/11/12/industry-4-0-job/

Σε αυτόν τον σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε ένα ενδιαφέρον άρθρο της Guardian, από τον Richard Partington το οποίο εξηγεί πως «τα ρομπότ στο εργασιακό περιβάλλον μπορούν να δημιουργήσουν τις διπλές θέσεις εργασίας από όσες καταργούν».
https://www.theguardian.com/business/2018/sep/17/robots-in-workplace-could-create-double-the-jobs-they-destroy

Εργασία:

Πρόσθετη εργασία: https://h5p.org/node/705352