Τι είναι η Βιομηχανία 4.0?

Τι είναι η Βιομηχανία 4.0 (Industry 4.0)?

Η Βιομηχανία 4.0 (Industry 4.0) (που είναι επίσης γνωστή ως η 4η Βιομηχανική Επανάσταση), είναι η τάση για αυτοματοποίηση και ανταλλαγή δεδομένων στις τεχνολογίες και στις διαδικασίες παραγωγής, στις οποίες περιλαμβάνονται τα κυβερνο-φυσικά συστήματα (CPS), το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), το βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων (IIOT), το υπολογιστικό νέφος, το cognitive computing και η τεχνητή νοημοσύνη.
Τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής Industry 4.0 είναι η προσαρμογή των προϊόντων υπό συνθήκες εξαιρετικά ευέλικτης μαζικής παραγωγής.
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/04/05/why-everyone-must-get-ready-for-4th-industrial-revolution/#44ebfa1b3f90

Τι περιλαμβάνει η έννοια?

Η έννοια περιλαμβάνει:

  • Smart manufacturing
  • Smart factory
  • Lights out (manufacturing) επίσης γνωστό ως dark factories
  • Βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων επίσης γνωστό ως internet of things for manufacturing

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/manufacturing-ecosystems-exploring-world-connected-enterprises/DUP_2898_Industry4.0ManufacturingEcosystems.pdf

Αρχές της Industry 4.0

Υπάρχουν τέσσερις αρχές σχεδιασμού του Industry 4.0:

Διασύνδεση (Interconnection): Η ικανότητα των μηχανών, των συσκευών, των αισθητήρων και των ανθρώπων να συνδέονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του Ίντερνετ των πραγμάτων (IoT) ή του Ίντερνετ των ανθρώπων (IoP).

Διαφάνεια Πληροφοριών (Information transparency): Η διαφάνεια πληροφοριών που παρέχεται από τις τεχνολογίες Industry 4.0 δίνει στους φορείς την δυνατότητα εκμετάλλευσης τεράστιων ποσοτήτων χρήσιμων πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων.

Τεχνική υποστήριξη (Technical assistance): Πρώτον, η ικανότητα των συστημάτων βοήθειας να υποστηρίξουν τους ανθρώπους με πλήρη απεικόνιση των πληροφοριών για λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και επίλυση επειγόντων προβλημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και δεύτερον,η ικανότητα των κυβερνο-φυσικών συστημάτων να υποστηρίζουν τον άνθρωπο με την διεξαγωγή εργασιών που είναι υπερβολικά εξαντλητικές ή μη ασφαλείς.

Αποκεντρωμένες Αποφάσεις (Decentralised decisions): Η δυνατότητα των κυβερνο-φυσικών συστημάτων να λαμβάνουν αποφάσεις από μόνα τους και να εκτελούν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα.
https://ieeexplore.ieee.org/document/7427673?arnumber=7427673&newsearch=true&queryText=industrie%204.0%20design%20principles
https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_4.0

Εργασία:

Πρόσθετη εργασία: https://h5p.org/node/705021