9.4. Αυτοματοποίηση και εξατομικευμένες παραγγελίες

 

Αυτοματοποίηση για επαναλαμβανόμενες εργασίες

Η αυτοματοποίηση για επαναλαμβανόμενες καθημερινές εργασίες όπως η φόρτωση/εκφόρτωση, η συναρμολόγηση, η διαδικασία συσκευασίας, η επιλογή και η τοποθέτηση, η διαλογή, η αποθήκευση και ο διαχωρισμός σε πολύ υψηλές ταχύτητες, είναι αναμφισβήτητα ο τομέας των ρομπότ. Αυτά τα καθήκοντα προκύπτουν συχνά στον τομέα των τροφίμων. Οι κατασκευαστές προσπαθούν να αντικαταστήσουν με αργούς ρυθμούς το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό με ρομπότ, καθώς, τα τελευταία, είναι πιο αποδοτικά και παρουσιάζουν λιγότερα περιθώρια για σφάλματα. Άλλα οφέλη που αποκομίζονται από αυτό είναι η ικανότητα να ικανοποιούνται οι αυξανόμενες ανάγκες προσφοράς και ζήτησης, η ασφάλεια των τροφίμων και η υγιεινή, η απλούστευση της συντήρησης και η πρόληψη των ανθρώπινων τραυματισμών. Μια τεχνολογία που εφαρμόζεται συχνά στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι η τεχνολογία gripper. Το gripper είναι το υποσύστημα ενός εξοπλισμού που έρχεται σε επαφή με ένα αντικείμενο που έχει πιαστεί. Το σύστημα gripper είναι σε θέση να μην αφήνει ορατά σημάδια στα αντικείμενα μετά τη σύλληψή τους και υπακούει σε υψηλά πρότυπα υγιεινής. Μεταξύ της επιφάνειας του φαγητού και της λαβής υπάρχει αρνητική πίεση που κρατά τα προϊόντα. Με αυτή την τεχνολογία δεν χρειάζονται σωλήνες που δεν μπορούν να καθαριστούν εύκολα. Άλλες εργασίες όπως ο τεμαχισμός, η αφαίρεση των οστών, η κατάτμηση, η πλήρωση και η διαλογή είναι επίσης δυνατές με αυτήν την τεχνολογία.

Εξατομικευμένες Παραγγελίες

Ο κύριος στόχος της Industry 4.0 είναι να εκπληρώσει τις μεμονωμένες ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών. Αυτό επηρεάζει περιοχές όπως η διαχείριση παραγγελιών, ο σχεδιασμός προϊόντων, η έρευνα και ανάπτυξη, η προμήθεια, η αποστολή, η αξιοποίηση, η ανακύκλωση των προϊόντων και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Με την αύξηση της προσαρμοστικότητας στις απαιτήσεις των πελατών, οι τεχνολογίες παραγωγής ή οι 3D εκτυπωτές έχουν στραφεί στην παραγωγή τροφίμων. Στην πιο βασική αρχή, τα προϊόντα που κατασκευάζονται από έναν 3D εκτυπωτή Τροφίμων είναι σε στρώματα με μια συγκεκριμένη διαδικασία, σύμφωνα με την συνταγή. Μια νεότερη κατηγορία τρισδιάστατων εκτυπωτών που ονομάζονται εκτυπωτές binding είναι σε θέση να “κολλήσει” τα υλικά μαζί με ένα είδος βρώσιμου τσιμέντου. Η τελευταία τεχνολογία των τρισδιάστατων εκτυπωτών διαθέτει ακροφύσια, λέιζερ, σύριγγες και ρομποτικά arms που εργάζονται σε κονιώδες υλικό για να παράγουν customized σοκολάτα με μοτίβο ή γεωμετρικά διαφορετική ζύμη. Άλλες πιθανές προσαρμογές περιλαμβάνουν γεύση, διατροφικό περιεχόμενο, υφή και χρώμα.

Η τεχνολογία έχει επιτρέψει τη δυνατότητα παραγωγής εξατομικευμένων προϊόντων και ως εκ τούτου παρέχει στις εταιρείες πρόσβαση σε μια νέα ευκαιρία αγοράς που εστιάζεται στους πελάτες που απολαμβάνουν την αγορά αποκλειστικών προϊόντων ή απαιτούν ειδική διατροφή για την υγεία τους. Αυτή η τεχνολογία, όταν εφαρμοστεί στον τομέα της παραγωγής, θα μπορούσε ενδεχομένως να λύσει την δυσκολία στην παραγωγή προϊόντων που έχουν πολύπλοκη γεωμετρία ή για τα οποία απαιτείται κουραστική συναρμολόγηση. Σύμφωνα με τους Noor Zafira και Noor Hasnan και Yuzainee Md Yusoff, οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές τροφίμων έχουν τη δυνατότητα για μια παρόμοια εξέλιξη όπως ο φούρνος μικροκυμάτων στη δεκαετία του 70, δίνοντας την δυνατότητα στους χρήστες να μπορούν να φτιάξουν φρέσκα γεύματα στο σπίτι γρήγορα.

Εργασία

Για περαιτέρω ανάγνωση: https://www.researchgate.net/publication/333062733_Short_review_Application_Areas_of_Industry_40_Technologies_in_Food_Processing_Sector

Πρόσθετη εργασία: https://h5p.org/node/732624