9. Η Βιομηχανία 4.0 (Industry 4.0) στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών?

Σύμφωνα με τον Keith Thornhill – Επικεφαλή Τροφίμων και Ποτών στη Siemens Digital Industries, όταν ένας κατασκευαστής τροφίμων επενδύει σε κάποια εργαλεία παρακολούθησης, είναι δυνατόν να κάνει κινήσεις για να βελτιώσει τη γραμμή παραγωγής, όπως το να αρχίσει να υπολογίζει σχεδόν αμέσως πιθανά κέρδη παραγωγικότητας ή το να μειώσει το κόστος ενέργειας για την παραγωγή όπου είναι δυνατόν ή να υπολογίσει το πώς μπορεί να μειωθεί ο χρόνος διακοπής της λειτουργίας μέσω της προβλεπτικής συντήρησης, έτσι “η δυναμική της ψηφιοποίησης γίνεται σαφέστερη και πιο ελκυστική”.

4.0 για Τρόφιμα και Ποτά

Οι κατασκευαστές τροφίμων και ποτών που εφαρμόζουν την Industry 4.0, λειτουργούν με δύο βασικούς πυλώνες:

  1. Διαφάνεια πληροφοριών και διαδικασιών/προϊόντων
  2. Αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων

Οι κατασκευαστές τροφίμων που εφαρμόζουν την Insdustry 4.0 διαπιστώνουν ότι οι οργανισμοί τους είναι καλύτερα εξοπλισμένοι ως προς τον έλεγχο των διαδικασιών τους. Η επίδραση στην εταιρεία είναι ότι υπάρχει περισσότερος χρόνος για την εμπορία των προϊόντων, συμβολή στη βελτίωση της παγκόσμιας κανονιστικής συμμόρφωσης, παραγωγή καθαρών ετικετών προϊόντων με ακριβή και αποτελεσματική διαχείριση συστατικών και λύσεις τεχνολογικής απόκρισης, προκειμένου να παρέχεται μεγαλύτερη αξία στους πελάτες σε χαμηλότερο κόστος.

Διαχείριση, κοινή χρήση και προστασία δεδομένων

Η Industry 4.0 επηρεάζει άμεσα την κανονιστική συμμόρφωση για τους κατασκευαστές που είναι στον τομέα των τροφίμων και των ποτών. Η κοινή χρήση δεδομένων σχετικών με τα προϊόντα, όπως οι προδιαγραφές των συστατικών και οι σχετικές με τη συμμόρφωση πληροφορίες, είναι πλέον υποχρεωτική. Επιπλέον, η τεχνολογίες 4.0 υποστηρίζουν πλατφόρμες που καθιστούν τις βασικές πληροφορίες διαθέσιμες στους μετόχους σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Η διαχείριση των δεδομένων προϊόντων είναι ζωτικής σημασίας για τους παγκόσμιους κατασκευαστές τροφίμων και ποτών.

Οι επιλογές υποδομής, όπως το λογισμικό ως υπηρεσία (Software as services – SaaS) και η διαχείριση του κύκλου ζωής του προϊόντος στο cloud (Cloud PLM), χρησιμοποιούνται για παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού στον κυβερνοχώρο. Τα παραπάνω, γίνονται σύντομα βασικό πλεονέκτημα για τους κατασκευαστές που δραστηριοποιούνται σε διεθνή σύνορα και πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ενώ παράλληλα προστατεύουν τα σχετικά δεδομένα.

Τροφή για σκέψη

Σύμφωνα με τον Severin J. Weiss, Διευθύνοντα Σύμβουλο της SpecPage (παγκόσμιο εμπειρογνώμονα σε λύσεις ολοκληρωμένων διαδικασιών λογισμικού για κατασκευαστές τροφίμων και ποτών), η βιομηχανία τροφίμων και ποτών παράγει 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως παγκοσμίως. Εάν η Industry 4.0 αντικαταστήσει τις παλαιότερες τεχνολογίες, οι θετικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των τάσεων και της συμπεριφοράς των καταναλωτών, της παγκόσμιας κανονιστικής συμμόρφωσης και των νομικών απαιτήσεων, καθώς και οι αυξανόμενες εξειδικεύσεις προσφέρουν αδιάκοπες προκλήσεις στους κατασκευαστές τροφίμων. Η ψηφιακή δικτύωση όλων των διαδικασιών μπορεί να προσφέρει καινοτόμες λύσεις.

Όσον αφορά τον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, οι τάσεις που σχετίζονται με την Industry 4.0 είναι ο εντοπισμός ευκαιριών και η εφαρμογή ειδικών μέτρων για βέλτιστες πρακτικές, με τη χρήση δεδομένων για την επίτευξη στρατηγικού, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

 

Εργασία

Για περαιτέρω ανάγνωση: https://www.newfoodmagazine.com/article/91347/industry-4-0/

Πρόσθετη εργασία: https://h5p.org/node/730850